inner banner

Regler for miljøzoner

Den 7. maj 2019, besluttede et bredt flertal at skærpe kravene til kørsel med dieselbiler i miljøzonerne

Målet er at fra den 1. juli 2022, skal alle dieselkøretøjer være forsynet med et lukket partikelfilter.

Lastbiler og busser

Miljøkravene betyder at EURO 4-5 busser og lastbiler over 3,5 ton, skal have eftermonteret et godkendt lukket partikelfilter, for at køre i de danske miljøzoner. Kravene er delt op i to trin:

  • Pr. 1. juli 2020: Lastbiler og busser registreret før den 1. oktober 2009. (EURO 5 biler indregistreret før den 1. oktober 2009, forventes at blive undtaget)
  • Pr. 1. juli 2022: Alle Euro 5 lastbiler og busser registreret før 1. januar 2014

 

Varebiler

Derudover betyder miljøkravene at en række dieseldrevne varebiler, skal have monteret et godkendt partikelfilter for at køre i miljøzonerne. Disse krav er delt op i tre trin: 

  • Pr. 1. juli 2020: Varebiler registreret før den 1. januar 2007.
  • Pr. 1. juli 2022: Varebiler registreret før den 1. januar 2012.
  • Pr. 1. juli 2025: Varebiler registreret før den 1. september 2016.

Læs mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Link til div. lovgivning bekendtgørelser mm.

Miljøbeskyttelsesloven se §15

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726

Bekendtgørelse nr. 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210268

Tilmeld nyhedsbrev X Luk

Udfyld venligst recaptcha.