inner banner

Nyttig viden om rensning

Alle dieselmotorer skal have partikelfilter monteret, for at overholde de emissionskrav der stilles fra myndighedernes side... 

... derfor er og bliver rensning af partikelfiltre også en del af serviceringen af køretøjet/redskabet. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i problematikken omkring rensning af partikelfilteret. Vi vil derfor på denne side fortælle lidt omkring de problemstillinger man bør tage hensyn til, før du lader nogen rense dit partikelfilter. 

Desværre er der ikke mange autoriserede værksteder der har sat sig ind i teknologien bag et partikelfilter, hvilket bevirker at kunden som oftest ikke for den rigtige og korrekte vejledning. 

 • Funktion
 • Rensning af filter
 • Rensning eller udskiftning af partikelfilter
 • Regenererings væsker 
 • Virker det
 • Garanti 

Funktion 

Et partikelfilter kan sammenlignes med en ovn der opsamler og afbrænder partikler fra motorens forbrænding. 

Regenerering: Sodpartiklerne som opsamles fylder mere og mere og vil i løbet af en kortere periode fylde så meget at gennemstrømningen mindskes, dermed stiger modtrykket i filteret. 

Styresystemet starter derfor en regenerering (afbrænding af sodpartiklerne) for at afbrænde de opsamlede partikler. 

Efter hver eneste regenerering tilbagebliver der en lille smule aske, (det der ikke kan brænde) som efter mange regenereringer fylder så meget at filteret tillukkes. De fleste systemer vil herefter komme med en servicemeddelelse om at "skifte" eller "rense" partikelfilteret. 

Har man et køretøj hvor man kan høre eller mærke når filteret regenerere, vil man ofte observere at systemet regenerere oftere og oftere. 

Vi har rigtig mange kunder som siger at værkstedet har prøvet at rense partikelfilteret, men efter få kilometre stopper filteret til igen. Der er mange bilmodeller som kan starte, via en værkstedscomputer, en provokeret regenerering af filteret, dette er ikke en rensning men en provokeret regenerering. 

NB. Bil producenterne anvender ikke samme teknologi, derfor kan man ikke sammenligne de enkelte bilmærker eller modeller med hinanden, (regenererings interval, serviceringsinterval mm.) 

Regenerering af et HJS Sintermetal partikelfilter  

Rensning 

Personvogn: Når vi renser et partikelfilter til en personbil følges denne proces 

 • Skærer filteret op
 • Inspicere filteret
 • Renser filteret
 • Tørring af filteret
 • Inspicere filteret efter rensning
 • Svejser det sammen igen. 

Lastvogn/Busser/Maskiner mm. følges denne proces 

 • Inspicere filteret
 • Renser filteret
 • Tørring af filteret
 • Inspicere filteret efter rensning  

SE OG HØR HVORDAN VI RENSER PARTIKELFILTRE 

Udskiftning af partikelfilter 

Vores anbefaling: 

Udskift kun dit partikelfilter hvis det gamle er beskadiget eller hvis et nyt originalt partikelfilter koster mindre end 3.000,- 

Rens hellere dit gamle originale partikelfilter frem for at købe et nyt uoriginalt. 

Udskift kun et partikelfilter med et uoriginalt partikelfilter, hvis prisdifferensen på et uoriginalt er meget stor. Der vil formentlig være en del forskel i service intervallet på et uoriginalt og et originalt partikelfilter. 

Bkøb altid et partikelfilter hvor kernen er fremstillet af samme keramiske materiale som det originale. 

Væsker til at sprøjte i udstødningen 

Vi har meget dårlige erfaringer med div. væsker som er prøvet at blive sprøjtet ind i udstødningen. Oftest ser vi at det har fremprovokere en ukontrolleret regenerering hvor der opnås alt for høj temperatur i filteret, hvorved at filteret smelter sammen. 

Virker det 

Ja det virker at rense et partikelfilter. Med X-Purge renses filteret ca. 95% 

Hvor længe Holder det 

Første interval service interval på et køretøj holder som regel altid længere, fordi en ny motor udleder mindre sod end en brugt eller slidt motor, jo mere slidt en motor er, jo oftere skal den have serviceret partikelfilteret 

Det samme vil være tilfældet hvis man køber et nyt originalt partikelfilter, det vil normalt ej heller holde lige så langt som det første filter. 

Hvorimod man ofte med et nyt uoriginalt partikelilter vil opleve at intervallet bliver noget mindre end ved at rense det originale partikelfilter. (kvaliteten på uoriginale partikelfiltre er ofte meget ringe) 

tilbage til rensecenter forsiden

Tilmeld nyhedsbrev X Luk

Udfyld venligst recaptcha.